Понедельник, 20.05.2019, 09:42
Кон'юктура світових товарних ринківГлавная

Регистрация

Вход
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Світові ціни

Головними параметрами світового ринку, як і національного (внутрішнього) виступають попит; пропозиція; ціна. Але їх формування і рух на світовому ринку мають суттєві особливості, які необхідно знати і враховувати в практичній діяльності.Дія закону вартості
в світовому господарстві виражається в тому, що він регулює обмін товарів на світовому ринку не на основі національних суспільно необхідних витрат праці, а на основі середньосвітових витрат.

Середньосвітові витрати складаються не як середньоарифметичні значення рівнів національних витрат, а в значній мірі на базі витрат тих суб’єктів господарювання, які є основним постачальником даного товару на світовий ринок.

Але це не означає, що рівень світових цін визначається рівнем цін внутрішнього ринку країни – експортера. Перехід від національних цін до світових (при експорті) та навпаки (при імпорті) супроводжується ланцюгами доплат (мито, компенсації, збори, пільги, субсидії та ін.).

Відповідною особливістю формування світових цін є їх диференціація, тобто паралельна наявність цілого ряду світових цін на один і той же товар, завдяки транспортним факторам (територіальний), характеру торгівельної угоди (звичайна, специфічна), комерційними умовами поставок.

На формування світових цін, особливо на продукцію машинобудування, суттєво випливає зміна характеру споживчої вартості товарів. Тому процес середньої ціни „всього світу” тут практично не здійснюється, а навпаки призводить до різновидності.

Зберігаючи реальний економічний зміст, світова ціна повинна задовольняти основні вимоги:

1.    Вона повинна бути достатньою для любого продавця (покупця), який має намір приймати участь в торгових операціях у сфері міжнародного обміну. Це означає, що в якості світових цін можна розглядати тільки ціни звичайних операцій, тобто комерційних угод, характеризуючих:
а) роздільністю, взаємною незв’язаністю експортних та імпортних поставок;
б) регулярністю їх здійснення;
в) платежами у вільноконвертованій валюті;
г) здійснення в умовах недискримінаційного (вільного) торгово-політичного режиму.

2. Світовими признаються тільки ті ціни, по яких здійснюється значна частина операцій по даному товару на світовому ринку. Пристосовано  до конкретних товарів світовими цінами, наприклад, на алюміній, можуть бути експортні ціни Канади, на каучук – ціни Сінгапурської біржі, на метал – ціни Нью-Йоркських і лондонських бірж.

Класифікація цін
а) на внутрішньому ринкуСтупінь співвідношення попиту і пропозиції

1.1. Ціна попиту

 

1.2. Ціна пропозиції

1.3. Ціна рівноваги

Встановлюється на ринку

покупцями

Вказується в оферті (офіціальній пропозиції продавця без знижок)

Визначається шляхом оптимального співвідношення ціни попиту і пропозиції

2. Співвідношення попиту і пропозиції на товарному ринку

2.1. Ціна виробництва або виробників

2.2. Ціна продавця

 

2.3. Ціна покупця

2.4. Ціна угоди

 

Вміщує витрати виробництва і середній прибуток на авансований капітал

 

Вміщує ціну виробництва і середнього прибутку торговця

Заявлена ціна покупця

Встановлюється ляхом погдження між продавцем і покупцем

3. Торгові ціни

3.1. Ціна продажу

3.2. Оптова

Ціна, за якою реалізується товар на ринку

Встановлюється на товари, що постачаються значними партіями

4. Ступінь охоплення ринку

4.1. Світова

 

 

4.2. Внутрішня

 

4.3. Експортна

 

4.4. Імпортна

Встановлюється за рівнем цін країн – експортерів або імпортерів товару, цінами світових бірж, аукціонів і т. ін.

Встановлюється на товари, що реалізуються на внутрішньому ринку

Встановлюється на товари, що реалізуються на зовнішньому ринку

Встановлюється на товари, завезені з-за кордону, що реалізуються на внутрішньому ринку

5. Ступінь конкуренції

5.1. Ціна конкурентного ринку

5.2. Монопольна

Встановлюється на конкурентному ринку

 

 

Встановлюється на монопольному ринку

6. Рівень контрольованості державою

6.1. Вільна

6.2. Регульована

6.3. Державна

 

6.4. Фіксована

Ціна, на яку держава не накладає обмежень

Ціна, на яку держава накладає певні обмеження

Встановлюється на товари і послугидержавного сектора економіки

Жорстко встановлюється державою

7. Ступінь фіксування ціни

7.1. Зміна

7.2. Тверда

7.3. Номінальна

 

Встановлюється відповідно до оговорених умов

Фіксована ціна, зазначена в угоді купівлі-продажу

Публікується в довідниках, біржових котируваннях, прейскурантах

8. Методи стандартизації

8.1. Прейскуантна

8.2. Тарифна

8.3. Біржове котирування

8.4. Ціна Інкотермс

 

8.4.1. Фактурна

 

Вказується у прайс-листах

Ціна на послуги

Ціна, зафіксована на біржі

 

Ціна за контрактами, укладеними віджповідно до міжнародних стандартів Інкотермс

 

Визначається контрактними умовами постачання

9. Термін дії

9.1. Базисна

9.2. Поточна

9.3. Звітна

9.4. Планова

Ціна порівняння

Ціна на момент її оцінки

Ціна за звітний період

Планова ціна


б) на світовому ринку

Світова ціна

Внутрішня ціна

За характером зовнішньоторговельної операції

Експортна ціна

Імпортна ціна

За характером реалізації

Оптова ціна

Роздрібна ціна

В залежності від кон’юнктури ринку

Ціна продавця

Ціна покупця

Ціна рівноваги

В залежності від балансу інтересів суб’єктів трансакції

Ціна верхньої межі

Ціна нижньої межі

За способом регулювання

Регульована ціна

Фіксована ціна

Вільна (ринкова) ціна

Трансфертна ціна

За способом одержання інформації про ціни

Публічні ціни

Розрахункові ціни

За формою торгівлі

Біржова ціна

Аукціонна ціна

Ціна торгів

Ф’ючерсна ціна

Контрактна ціна

За способом фіксації у контракті

Тверда ціна

Рухлива ціна

З наступною фіксацією

Ковзаюча, змішана ціна

За територіальною ознакою

Єдина ціна

Регіональна ціна

За терміном дії

Постійні

Тимчасові

Разові

В залежності від сфери товарного обігу

Ціна виробництва (або виробника)

Оптова ціна на промислову продукцію

Ціна на науково-технічну продукцію

Ціна продукції будівництва

Роздрібна ціна на товари масового попиту

Тарифи вантажного та пасажирського транспорту

В залежності від порядку відшкодування транспортних та страхових витрат (згруповані відповідно до Інкотермс)

Група Е (ціна: ЕХW)

Група F(ціни: FCA, FAS, FOB)

Група С (ціни: CFR, CIF, CPT, CIP)

Група D (ціни: DAF, DES, DEQ, DDU, DDP)

Ринкова ціна

Трансфертна цінаВиди світових цін та їх характеристика.

Відомо, що єдиної класифікації світових цін немає. Однак в інформаційному масиві даних про світові ціни можна виділити наступні види:
 • довідкові;

 • прейскурантні;

 • біржові;

 • каталогів;

 • торгів;

 • аукціонів;

 • пропозицій;

 • фактичних угод;

 • розрахункові.

Довідкові ціни відображають інтереси продавців, вони публікуються виробниками або їх посередниками і представляють собою цільовий орієнтир для визначення цін фактичних угод. Вони завжди завищені та в більшій мірі, ніж інші, відрізняються від реального рівня світових цін.

Ціни прейскурантів, каталогів та проспектів – це спеціально розробляючи і надсилаючи певному колу осіб або опубліковані виробниками ціни можливої реалізації на базисні види товарів масового, або серійного виробництва (чорні метали, вугілля, автомобілі, промислові товари широкого вжитку та ін.

Ціна пропозицій також встановлюється виробниками без погодження з споживачами, однак вони пов’язуються з іншими суттєвими умовами угод (базисними умовами, строками поставок, валютою та ін.). Тому в цілому вони дещо більше до реального рівня світової ціни на товар, ніж довідкові, або ціни прейскурантні, каталогів та проспектів. Але, враховуючи, що ціна пропозицій є ціною продавця, вона не відображає в достатній мірі інтереси покупця й відрізняються від рівня цін фактичних угод.

Ціна торгів – ціни, що використовуються при спеціалізованій формі міжнародної торгівлі, яка основана на видачі замовлення на поставку товарів або спорудження якого-небудь об’єкту по раніше об’явлених умовах, що передбачають конкурентну боротьбу з боку фірм-продавців з метою забезпечення найбільш вигідних умов угоди для їх організатора (покупця). На торгах, як правило діє схема „один покупець-декілька продавців.

Ціни міжнародних товарних аукціонів – діючі на спеціальних, тимчасово організованих ринках публічного продажу по максимально запропонованій ціні на попередньо оглянутого покупцем партію товару (ЛОТ). Вони розповсюджуються в основному на продукцію сільського та лісового господарства, на пухо-хутряні вироби, дорогоцінні камені, чай, тютюн та ін.

Ціни біржової торгівлі – ціни спеціально організованого та постійно діючого ринку масових, якісно однорідних, взаємозамінюючих товарів, які розраховуються і публікуються котирувальною комісією біржі, а також інформаційними й телеграфними агентами, органами спеціальної преси. Основу біржового обороту складають: нафта, бензин, мазут, дизельне паливо, пропан, золото, срібло, платина, алюміній, мідь, олово, свинець, нікель. Серед сільськогосподарської продукції: пшениця, цукор, бавовна, каучук, кава, какао-боби та ін.

Небольшой экскурс в прошлое,как образовались группы крови Кухонный комбайн Повесим шторы на карниз Ё-но-би: краса ежедневных вещей Эликсир от кашля http://pc-tips.ru/post/soft/osnovnie-pravila-dlya-nachinaushego-polzovatelya- бесплатные сайты
Поиск
Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz
 • Copyright MyCorp © 2019